Chemické čištění strojů a strojních součástí

Chemický proces je zaměřen primárně na odstraňování kovových depozic ze základních materiálů za pomoci chemických roztoků. V našem provozu pracujeme jak s kyselými a alkalickými lázněmi, tak s organickými rozpouštědly.

Mezi naše používané postupy, s ohledem na potřeby každého zákazníka, patří odmašťování, selektivní mokré leptání a odlakování. Odmašťování je chemická metoda využívaná zejména pro zařízení, u nichž jsou kladeny vysoké nároky na čistotu. Nejčastěji aplikovaným způsobem čištění je selektivní mokré leptání, při kterém dochází k odstranění většiny kovových i nekovových a celé řady organických povlaků z různorodých materiálů. Metodou odlakování dochází k odstranění organických povlaků (laky, barvy) používané mimo jiné i v automobilovém průmyslu.

Služby, které poskytujeme, jsou voleny tak, aby byly šetrné k základním substrátům a jejich životní cyklus byl maximálně prodloužen.