Ing. JIŘÍ TUREK

Ing. JIŘÍ TUREK

Jednatel

Ve společnosti Pure Bohemia, s.r.o. pracuji již devět let. Mám rád nové výzvy, a tak když shodou nečekaných okolností přišla nabídka v podobě odkoupení průmyslové haly s chemickým zaměřením, nemohl jsem ji nepřijmout. S oblibou propojuji různé podnikatelské záměry a navazuji nová obchodní spojení. Provoz v Lounech mně obojí umožnil.

Mgr. ANDREA MINAŘÍKOVÁ

Mgr. ANDREA MINAŘÍKOVÁ

Výkonný ředitel

Ve vedení naší rodinné firmy působím od roku 2018. Za sebou mám nejen mnohaleté působení v zahraničí ale především praxi v oblasti zahraničního či tuzemského obchodu.
Mou každodenní náplní práce je zajištění správného fungování celého týmu Pure Bohemia tak, abychom společně stoupali na žebříčcích kvality, obchodu a zákaznického servisu.

PAVLÍNA KUTLÁKOVÁ

PAVLÍNA KUTLÁKOVÁ

Manažer obchodu

Jsem zodpovědná za správný chod obchodního oddělení. Mou pracovní náplní je především plnění prodejních plánů, vytváření a udržování obchodních vztahů, jednání s partnery a cenová politika.
Své cenné zkušenosti jsem nasbírala v obchodní i zákaznické sféře, a to jak v tuzemsku, tak i v zahraničí. V obchodě se cítím jako ryba ve vodě. Mám ráda nové výzvy, kde můžu rozvíjet své znalosti a dovednosti… (Mám ráda výzvy, které mě posouvají dopředu…)

Ing. MARCELA FIEDLEROVÁ, Ph.D.

Ing. MARCELA FIEDLEROVÁ, Ph.D.

Technolog / R&D specialista, metrolog

Má práce začíná tam, kde končí rutina. Ve firmě Pure Bohemia pracuji na pozici technologa a zároveň výzkumného pracovníka. V oblasti výzkumu a vývoje pracuji více než 11 let a v Pure Bohemia mohu své mnohaleté zkušenosti široce uplatňovat, ať už při tvorbě nových technologických postupů čištění dílů pro naše zákazníky nebo při řešení nestandartních situací v rámci již zavedených postupů. Kromě toho mám na starosti veškerá měřicí zařízení a péči o ně.
Moje práce mě profesně neustále posouvá dopředu a každý nový cíl je pro mě výzva.

PETRA BOUDOVÁ

PETRA BOUDOVÁ

HR Specialista-účetní

Mým úkolem je kompletní zajištění personálních procesů ve společnosti, systémová podpora oblastí BOZP, ISO 9001, ISO 14001 a zajištění základních účetních operací, jako například vystavení faktur pro naše klienty nebo zpracování faktur od našich dodavatelů.
V oblasti lidských zdrojů působím již téměř patnáct let, z toho současně čtyři roky jako manažer kvality a interní auditor ISO 9001.
Je pro mne potěšením být podporou týmu Pure Bohemia, s.r.o., našim dodavatelům, klientům, uchazečům o zaměstnání i budoucím kolegům.

Ing. MARTIN PODRÁZSKÝ

Ing. MARTIN PODRÁZSKÝ

Vedoucí výroby a údržby

Ve firmě pracuji jako Vedoucí výroby a údržby. Jak už název mé funkce napovídá, náplní mé práce je vedení týmu výroby a údržby, který zajišťuje zpracování celé zakázky od příjmu až po výdej. Dále zajištuji chod veškerého zařízení ve firmě, a to jak výrobního, tak i nevýrobního. Podílím se na přijímání nových zaměstnanců do výroby, komunikuji s dodavateli nových zařízení a aktivně pracuji na celkovém zlepšování výrobních prostředků ve firmě.

Mgr. KARINA VOBOŘILOVÁ

Mgr. KARINA VOBOŘILOVÁ

Referent obchodu a nákupu

Po stránce administrativní pečuji o Vaše zakázky od jejich příjmu až po jejich expedici, kterou pro Vás na vyžádání ráda zajistím.
V rámci nákupu pak zabezpečuji podmínky pro bezvadný chod celého provozu, a tudíž i pro procesy čištění Vašich zakázek během jejich procesování u nás. Spokojenost zákazníka je pro mě tou největší odměnou.

Ing. VENDULA SVOBODOVÁ - momentálně na mateřské dovolené

Ing. VENDULA SVOBODOVÁ - momentálně na mateřské dovolené

Referent obchodu a nákupu

Mou náplní práce je pečovat o zákazníky, a to od počátku až do konce celé zakázky. Na vyžádání zajistím dopravu tam i zpět, potvrdím objednávku a zpracuji další související dokumenty. Následně vše zarchivuji, aby bylo možné do zhotovených a odeslaných zakázek dodatečně nahlížet.
Stejně tak se snažím pečovat i o své kolegy a zaměstnance ve výrobě, kterým zajišťuji nákup veškerých ochranných pracovních pomůcek, také doplňuji spotřební materiál, aby bylo všeho vždy dostatek.
Více než dvanáct let praxe v internetovém obchodě mě naučilo správně komunikovat s logistikou a dodavateli, naslouchat klientům a celkově poskytovat ty nejkvalitnější služby. Své schopnosti a dovednosti nyní ráda uplatňuji u stávajících i potencionálních zákazníků společnosti Pure Bohemia.