Mechanické čištění a úprava povrchů

Proces mechanického čištění strojních součástí a vakuových komor závisí na povaze nanesené depozice. Při své práci používáme procesy broušení, tryskání nebo leštění. Zajišťujeme rozebrání a zpětnou kompletaci zaslaných dílů.

V rámci povrchových úprav nabízíme možnost nanesení vrstvy hliníku technikou žárové metalizace. Tuto techniku lze aplikovat i na tvarově rafinovanější díly s případným maskováním ploch, jenž tuto úpravu nevyžadují. Kromě techniky metalizace upravujeme povrch tryskáním malých i velkých dílů v pískovacích kabinách. Hrubost korundu jsme schopni poskytnout na přání zákazníka.